Bisdom

Kerkenvisie

Kerkenvisie: instrument voor dialoog

De toekomst van kerkgebouwen vraagt om een sterke dialoog tussen kerkeigenaren (parochies) en lokale overheden. Een kerkenvisie is daar een instrument bij.

Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de kerkeigenaren en de burgerlijke gemeente. Men gaat met elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen in hun gemeente. Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud. Welke blijven er als kerk fungeren en welke leegstaande gebouwen krijgen een andere functie? Maar ook kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten of verkocht worden. 
Voor meer informatie over kerkenvisies neem contact op met Freek van Genugten.
Klik hier voor contactgegevens.