Bisdom

Tarieven

Jaarlijks worden door het bisdom van ’s-Hertogenbosch adviestarieven uitgebracht voor onder meer misintenties, bijzondere vieringen en grafrechten. Het overzicht van deze adviestarieven treft u aan in het dossier voor bestuurders.

Ook zijn de adviestarieven te vinden op deze site onder publicaties en documenten.