Bisdom

Bisschoppelijk museum

Het bisschoppelijk museum, opgericht in 1933 door mgr. A.F. Diepen, beheert in opdracht van de bisschop een deel van het museale kunstbezit van het bisdom. Krachtens een participatieovereenkomst uit 1987 is de collectie van het Bisschoppelijk Museum in bruikleen gegeven aan het museum Krona te Uden. Het Bisschoppelijk Museum is sinds de oprichting daarvan in 1973 een van de participanten. Het museum is gevestigd in de abdij Maria Refugie van de zusters Birgittinessen te Uden.