Bisdom

Financieel – juridisch

Binnen het bisdom is het Economaat / Juridische Zaken verantwoordelijk voor de financieel-economische bedrijfsvoering van het bisdom en houdt toezicht op de onder het gezag van de bisschop van ’s-Hertogenbosch vallende besturen: parochies, parochiële caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen.

Tot de toezichthoudende taak behoren onder meer: het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en verantwoordingen alsmede het afgeven van bisschoppelijke machtigingen (bijvoorbeeld bij renovatie van kerkgebouwen).
Verder ondersteunt het Economaat / Juridische Zaken parochies en andere instellingen, onder meer met advies op administratief, juridisch en financieel-economisch gebied (bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van onroerende zaken, subsidies, personele aangelegenheden et cetera).

Onderdeel van het Economaat is ook de helpdesk ten behoeve van de automatisering van parochies, dit in nauwe samenwerking met IPAL, de landelijke automatiseringsorganisatie van de RK-kerk.