Bisdom

Reglementen

Door de gezamenlijke Nederlandse bisdommen zijn op diverse gebieden algemene reglementen vastgesteld, waaronder het Algemeen Reglement Bestuur van een R.K.-parochie en het Algemeen Reglement Bestuur van een Parochiële Charitas Instelling.

In deze reglementen wordt ingegaan op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van genoemde besturen. Ook de bijzondere rol van het bisdom op het gebied van toezicht opkomt hierin naar voren. Tot de toezichthoudende taak van het bisdom behoren onder meer het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en verantwoordingen alsmede het afgeven van bisschoppelijke machtigingen (bijvoorbeeld bij renovatie van kerkgebouwen, aanname van personeel etc.).

Onderstaand kunt u deze reglementen downloaden.

Algemeen Reglement Bestuur van een R.K.-parochie:
Bisdom – financieel- juridisch – PDF .. Algemeen Reglement Bestuur van een R.K. parochie 

Algemeen Reglement Bestuur van een Parochiële Charitas Instelling:
Bisdom – financieel-juridisch – PDF .. Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Caritasinstelling