Bisdom

Zorg voor veilige gebouwen

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheidsstaat van het kerkgebouw, de pastorie of het parochiecentrum. Denk aan zaken als: de stoeptegels liggen recht, trapleuningen laten niet los en waarschuwingen bij op- en afstapjes. Ook toezicht tijdens de viering is een aandachtspunt. Het is aan te bevelen dat enkele personen tijdens de vieringen alert blijven op bezoekers die binnenkomen en afwijkend gedrag vertonen. Als dat zo is, worden betreffende bezoekers aangesproken.

Daarnaast dient er zorgvuldig te worden omgegaan met het openen en sluiten van de (kerk)gebouwen. Het is verstandig om afspraken over het openen en sluiten van gebouwen vast te leggen. In een zogenaamd deurenbeleid wordt vastgelegd op welke momenten een gebouw open is, wanneer het gesloten wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Onder een goed deurbeleid valt ook een sleutelregistratie met de namen van iedereen die een sleutel heeft en de reden daarvoor.