Bisdom

Kathedraal kapittel

Het kathedraal kapittel is een vertrouwens- en adviescollege van de bisschop.

De leden van het kathedraal kapittel zijn:
A.H.P. Brouwers
J.M.M. van de Laar
Mgr. drs. Th. M. C. Lamers, proost
L.J.M. Spijkers, thesaurier
drs. H.G.T.J. Miltenburg
prof. dr. H.W.M. Rikhof
mr. drs. J.G.N.M. van Rossem

Het kapittel vervult tevens de taak van consultorencollege.

Het kapittel is het oudste adviesorgaan in het bisdom. Het bestaat sinds 20 januari 1366, toen er overigens nog geen bisdom van ‘s-Hertogenbosch bestond. Het werd opgericht door prins Jan V van Arkel, bisschop van Luik. Die maakte de Sint-Jan tot ‘collegiale kerk’. Destijds waren er dertig kanunniken. Dat grote aantal hield onder meer verband met de onderwijstaken die de kanunniken hadden.

In 1559 richtte paus Paulus IV het bisdom van ’s-Hertogenbosch op. Op 12 maart 1560 werd het kapittel een kathedraal kapittel. In de tijd van de Reformatie zou het kapittel uitsterven. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, kreeg Nederland in 1858 weer verlof om kapittels op te richten. In ’s-Hertogenbosch werd op 8 december 1858 een nieuw kapittel opgericht, de voorloper van het huidige kapittel. In dat jaar ook werd het aantal leden bepaald op negen: de proost en acht andere kapittelheren, ofwel kanunniken zoals zij ook worden genoemd.

Wanneer de bisschopszetel vacant is, bijvoorbeeld na overlijden van de bisschop, heeft het kapittel een bijzondere taak. Het moet dan binnen acht dagen een waarnemend bestuurder (diocesane administrator) aanwijzen. Wanneer een nieuwe bisschop benoemd moet worden, stelt het kapittel een geheime voordracht van drie bisschopskandidaten op.

Het kathedraal kapittel komt drie à vier keer per jaar in vergadering bijeen. Het is gebruikelijk dat zij samenkomen in de zogenoemde kapittelzaal in het bisschoppelijk paleis aan de Parade 11.