Leef je geloof

Katholiek geloof (her)ontdekken

Wij leven in Nederland is een pluriforme samenleving. Op de religieuze markt staan vele kramen met allerlei aanbiedingen. Tegen die achtergrond is het voor jonge mensen, maar ook voor ouderen, heel lastig om door alle bomen het christelijke bos te ontdekken. Voor de nodige tijdgenoten is op godsdienstig terrein veel stabiliteit verloren gegaan. Mensen worden heen en weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. De geloofsgemeenschappen binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch willen mensen helpen om (opnieuw) in contact te komen met de christelijke, heel bijzonder rooms- katholieke, traditie. Het katholieke geloof wil ieder mens kracht en troost bieden maar ook uitdagen om Jezus Christus na te volgen door een leven van geloof, hoop en vooral liefde.