Bisdom

Bisdomstaf

Aan het hoofd van een bisdom staat de residerend bisschop.Bij het bestuur van het bisdom wordt hij geholpen door de medewerkers van het bisdomkantoor (de diocesane curie).De bisdomstaf is het dagelijks bestuur van het bisdom.

De staf van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is als volgt samengesteld:
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop
Mgr. drs. Theo Lamers, vicaris-generaal
mr. Vincent Peters, kanselier
Wil van de Molengraft MSc RA RC, econoom

De taakverdeling van de bisdomstaf is als volgt:

Bisschop De Korte

 • REA
 • Onderwijs
 • Universiteiten
 • Dekensvergadering
 • Priesterraad
 • Lekenraad
 • Huwelijk en Gezin
 • Roeping en Vorming
 • Liturgie
 • Oecumene
 • Communicatie
 • Diaconie
 • Missie
 • Religieuzen

Vicaris-generaal Lamers

 • Moderator van de curie
 • Priesterraad
 • Categoriaal pastoraat
 • Welzijn en permanente vorming van priesters, diakens, pastoraal werkenden en catechisten
 • contacten met studerende priesters
 • Benoemingencommissie
 • Jeugd en Jongeren
 • Emeriti
 • Indiase/buitenlandse priesters
 • Sabbatcommissie
 • Migrantenkerken
 • Kerkelijk kunstbezit

Kanselier Peters

 • Algemeen juridische zaken en aangelegenheden inzake Hulp & Recht

Econoom Van de Molengraft

 • Verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van het bisdom en de controle van de begrotingen en jaarrekeningen van de parochies en de kerkelijke instellingen
 • SILA
 • Automatisering

Hulpbisschop Mutsaerts, bisschoppelijk vicaris

 • Dekensvergadering
 • REA
 • Commissie van Beheer
 • contacten nieuwe bewegingen