FEEST VAN DE HERSCHEPPING - Pinksteren 2020

Negende Woord ter Bemoediging - 25 mei 2020

Corona-dossier: maatregelen, gebeden en vieringen, bemoediging en acties

Update: 29 mei 2020 vraag en antwoord bij protocol

Laatste nieuws

Vragen en antwoorden bij protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’

Publicatie: 29 mei 2020

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is’

“Gods Geest wil jullie sterk maken en moed geven”

Videoboodschap bisschop De Korte aan de vormelingen

Protocol vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.

Bisschoppen komen met protocol "kerkelijk leven op anderhalve meter"

Wijziging sabbatregeling

Onlangs is de regeling voor de sabbat aangepast.

5 jaar encycliek Laudato si’

videoboodschap bisschop De Korte

In Memoriam A.L. van Zeelst ofm

pater van Zeelst 10 mei overleden

In Memoriam A.A. Sanders

emeritus-pastoor A.A. Sanders 11 mei overleden

Column Mgr. De Korte

Column mei 2020: De andere helper en corona