'Geboeide vleugels' als spiegel van kerkelijk leven in coronacrisis

Brieven van bisschop Gerard de Korte aan parochies en kloosters gebundeld in nieuw boek

Studie in ons bisdom

Het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch leidt mensen op om zorg te hebben voor de parochie, om leiding te geven aan de dubbele dynamiek van de christelijke gemeenschap.

Laatste nieuws

LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT

Brief bij de start van het synodale proces binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch

Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppen-conferentie

Rector Cantus Jeroen Felix te gast in het geloofsgesprek

Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023

Viering, evensong, gebedskaart en synodekaars.

Datum Wereld Jongeren Dagen 2023 bekendgemaakt

JongKatholiek ontwikkelt reisinitiatieven met Huis voor de Pelgrim

In Memoriam F.G.J. Weersink sss

Pater Weersink 17 september 2021 overleden

Paus roept jongeren voor Wereldjongerendag op om na pandemie nieuw hoofdstuk te beginnen

Actie Kerkbalans opent de webshop

Materialen voor campagne 2022 nu te bestellen.

Vind uw parochie of geloofsgmeenschap

Column Mgr. De Korte

Column september 2021: Een groter wij