Mgr. De Korte nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst in het teken van gastvrijheid, synode en consensus.

Synode 2021-2023

Lees hier de vijf diocesane aanbevelingen voor een synodale Kerk én het nationale verslag voor een synodale kerk: communio | participatio | missio #luisterendekerk

Laatste nieuws

Bidden voor vrede in Oekraïne

"Wie bidt om vrede, wil ook instrument zijn in Gods hand om het goede te doen."

Nuntius Paul Tschang In-Nam te gast bij de Nederlandse bisschoppen

In het Sint-Janscentrum te 's-Hertogenbosch.

Oudercatechese; dichterbij dan u denkt

Studiemiddag 16 maart

Mgr. De Korte naar Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam

Zaterdag 18 maart

WJD Sponsoractiviteit – Op pelgrimage naar Maria

Sponsoractiviteit om kosten deelname WJD zo laag mogelijk te houden.

in memoriam pater G.C. Remmers ofm.cap

Pater Gerard Remmers 20 februari overleden

In memoriam R.G. Niessen

 Emeritus-pastor Niessen 11 februari overleden.

Bisschoppen vragen parochies komend weekend te bidden en collecteren voor Syrië/Turkije

Elke bijdrage is welkom voor de slachtoffers van de aardbeving.

Wonderlijke 7

Een diocesane dag voor gezinnen op zaterdag 1 juli 2023

Column Mgr. De Korte

Column februari 2023: arm en rijk

Vind uw parochie of geloofsgemeenschap