Geraakt en Gezonden

Het Rome-Reformatieberaad geeft de brochure Geraakt en Gezonden - Uitnodiging tot gesprek over leven en geloof - uit

Boodschap paus voor Werelddag van de Armen vertaald

De boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen is vertaald en in het Nederlands te downloaden

16 november: Mars voor het Leven

Zaterdag 16 november is de jaarlijkse Mars voor het Leven in Utrecht

JBDB on Tour; verdiepingsavond 2

Thema van de tweede verdiepingsavond is 'hart voor moeder aarde!'

Diaconale bezinnings-bijeenkomst 26 november

Kerken dragen fors bij aan bestrijding armoede

Kerken besteden in 2018 bijna 90 miljoen in tijd en geld aan armoedebestrijding

Take Care (1): diaconale ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch

Roepingendag

Zaterdag 23 november a.s. is er een roepingendag op het Sint-Janscentrum

Familiepastoraat in actie

Column Mgr. De Korte

Column Oktober: Geraakt en Gezonden