Website Vier.nu

Website Vier.nu helpt om te zien waar en wanneer u in parochies Pasen kunt vieren

Synode 2021-2024

Lees hier de vijf diocesane aanbevelingen voor een synodale Kerk én het nationale verslag voor een synodale kerk: communio | participatio | missio #luisterendekerk

Laatste nieuws

Landelijke Misdienaarsdag in Kevelaer

zaterdag 13 mei 2023

In Memoriam J.C.A. van Zonneveld

emeritus-pastor Van Zonneveld 22 maart 2023 overleden.

Mgr. Mutsaerts 12,5 jaar bisschop

Viering uit dankbaarheid

Nationale bedevaart: als ‘Pelgrims van Hoop’ naar Rome in jubeljaar 2025

In de meivakantie van 2025.

Bidden voor vrede in Oekraïne

"Wie bidt om vrede, wil ook instrument zijn in Gods hand om het goede te doen."

Nuntius Paul Tschang In-Nam te gast bij de Nederlandse bisschoppen

In het Sint-Janscentrum te 's-Hertogenbosch.

Mgr. De Korte naar Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam

Zaterdag 18 maart

WJD Sponsoractiviteit – Op pelgrimage naar Maria

Sponsoractiviteit om kosten deelname WJD zo laag mogelijk te houden.

Wonderlijke 7

Een diocesane dag voor gezinnen op zaterdag 1 juli 2023

Column Mgr. De Korte

Column februari 2023: arm en rijk

Vind uw parochie of geloofsgemeenschap