Bisdom

Raad voor Economische Aangelegenheden

Leden:
mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts, gedelegeerd voorzitter
mevr. N. Kuijlaars-Vogels
A.M.A. Saris
ir. W.Q. Stolwijk
G.C. Vergouwen

De Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) stelt de begroting van het bisdom vast en adviseert de bisschop over tal van financiële zaken.

Bij zaken met een grote financiële omvang van het bisdom, de dekenaten of de parochies kunnen leden van de REA een voorbehoud of bezwaar kenbaar maken. Daarover wordt dan in de vergadering van de REA gesproken. De REA vergadert drie tot vier keer per jaar.

Eenmaal per jaar vergadert de REA gezamenlijk met het kathedraal kapittel over de begroting en jaarrekening van het bisdom. De REA-leden zijn benoemd voor vijf jaar met mogelijkheid tot verlenging.