Geloofsgemeenschappen

Geloofsgemeenschappen

Hieronder kunt u eenvoudig de parochie of geloofsgemeenschap vinden die hoort bij uw woon-adres.
Wilt u meer informatie? Via bovenstaande link ziet u ook wat de website is van uw parochie. Daar vind u meer informatie over de vieringen, ook tijdens de feestdagen!

Bekijk ook:

Fotoverslag priesterwijding Nick Kersten

Op zaterdag 3 juni 2023 is diaken Nick Kersten door Mgr. Gerard de Korte in de Kathedrale basiliek van Sint-Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch tot priester gewij

Ineke Meulendijk nieuwe meldpuntfunctionaris

  Op donderdag 1 juni start mw. Ineke Meulendijk-Giese MSc als meldpuntfunctionaris op het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag voor de Rooms-Katholieke Kerk.

Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochies

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen d