Geloofsgemeenschappen

Geloofsgemeenschappen

Hieronder kunt u eenvoudig de parochie of geloofsgemeenschap vinden die hoort bij uw woon-adres.
Wilt u meer informatie? Via bovenstaande link ziet u ook wat de website is van uw parochie. Daar vind u meer informatie over de vieringen, ook tijdens de feestdagen!

Bekijk ook:

LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT

Broeders en zusters, Zondag 17 oktober zullen wij in ons bisdom het synodale proces starten op weg naar de bisschoppensynode van oktober 2023. Dat gebeurt fee

Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppen-conferentie

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een handreiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen gestuurd. Deze handreiking is

Rector Cantus Jeroen Felix te gast in het geloofsgesprek

De "Schola Cantorum die Sangeren Onser Liever Vrouwen" is het kerkkoor dat onlosmakelijk verbonden is met de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch