Opleiding – vorming

Opleiding – vorming

Instituut Godsdienstwetenschappen 

BOUWEN zit ons Nederlanders in het bloed. Van jongs af aan: met blokkendoos of legostenen: met schepje en emmertje, zandkastelen op het strand; dammen van stenen in de rivier. We doen het in het klein en in het groot: huizen, kerken en kastelen. Ook de Kerk en in de Kerk wordt er gebouwd. Met ‘levende stenen’ op een fundament. En het eindresultaat: een tempel waarin God met zijn Geest wil wonen en werken. Petrus sprak hierover met de gelovigen van Klein Azië. Zijn oproep om je als Levende Stenen te laten invoegen in die geestelijke tempel (1 Petrus 2,5) is echter ook aan ons nu gericht.

In aanloop van het studiejaar 2020-2021
bent u van harte welkom op het Sint-Janscentrum om u te laten informeren over de opleidingen:
Open Dag 9 mei 2020
Klik hier voor meer informatie

OPLEIDING TOT CATECHIST

Stel u ten dienste van missionair pastoraat

Duur: parttime 5 jaar. Jaarlijks: 2 x 7 leszaterdagen, tenminste
2 bezinningsdagen, ’n retraite en doordeweeks stage en geestelijke pastorale vorming. Toekomstige werkzaamheden: (onbezoldigd) catechist in een parochie in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
Klik hier voor meer informatie of stel uw vraag per mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

OPLEIDING GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
Ga op zoek naar diepere kennis van de Waarheid

Duur: parttime 6 jaar van elk 30 lesdagen (veelal op zaterdag en een enkele keer op donderdag-vrijdag) en tenminste 2 bezinningsdagen.
Duur: (lichtere variant): 5 jaar van elk 14 leszaterdagen en tenminste 2 bezinningsdagen.
Klik hier voor meer informatie of stel uw vraag per mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN
Wees dienstbaar aan het Volk Gods

Duur: parttime 5 jaar. Jaarlijks: 2 maal 7 leszaterdagen, tenminste 2 bezinningsdagen, ’n retraite en doordeweeks stage en geestelijke pastorale vorming. Toekomstige werkzaamheden: (onbezoldigd) permanent diaken in een parochie in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Klik hier voor meer informatie of stel uw vraag per mail: rector@sint-janscentrum.nl

PRIESTEROPLEIDING
Breng God bij de mensen en mensen bij God

Duur: fulltime 8 jaar (1 voorbereidend jaar; 2 jaar filosofie; 3 jaar theologie; 1 stagejaar en 1 diaconaal jaar).
Toekomstige werkzaamheden: diocesaan priester in een parochie in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Klik hier voor meer informatie of stel uw vraag per mail: rector@sint-janscentrum.nl

 

Open Dag zaterdag 9 mei 2020

Kom luisteren naar om de mogelijkheden om te studeren op het Sint-Janscentrum (10.20-10.50 uur) en stel je vragen. Kom luisteren naar de getuigenis van student

Roepingendag

ROEPINGENDAG Wat vraagt God aan mij? Welk plan heeft Hij met mij? Welke stap zou ik kunnen zetten? En zit ik wel op de juiste weg? Ben je in de leeftijd tus