Opleiding – vorming

Opleiding – vorming

Open dag Sint-Janscentrum

Kom zaterdag 22 april 2023 luisteren naar de mogelijkheden om theologie te studeren aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Er zijn opleidingen voor hen die geroepen zijn om priester te worden (voltijdsopleiding) en voor hen die als diaken of catechist in de parochie aan het werk willen (opleiding in deeltijd). Ook voor degenen die zich op systematische en wetenschappelijke wijze in het geloof wil verdiepen, is het mogelijk om aan het Sint-Janscentrum te studeren.

Ben je hoger opgeleid en wil je je oriënteren wat je kunt met een studie Theologie? Kom zaterdagochtend dan naar Den Bosch, luister naar het aanbod het Sint-Janscentrum en maak kennis met het eigen karakter van een diocesaan opleidingshuis.

Programma Open Dag
09.00 uur
Ochtendgebed en Eucharistieviering
In de kapel, samen met studenten die deze dag in huis zijn voor colleges

10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Gelegenheid voor ontmoeting, in de serre en aansluitend gaan we naar de aula

10.15 uur
Welkom door Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch dat onderdak biedt aan het Seminarie (priesteropleiding) en het Sint-Bonifatiusinstituut (diaken- en catechistenopleiding)

‘Een bovenzaal met openslaande deuren’ door Ellen Kleinpenning, opleidingscoördinator
Over de verschillende opleidingen en (les)programma’s: priester-, diaken- en catechistenopleiding, alsook de opleiding godsdienstwetenschappen;
Over de herziene basiscursus theologie: traject van voorbereiding op de opleidingen voor wie een studie aan het Sint-Janscentrum serieus overweegt.

Over de stage voor studenten van de priester-, diaken en catechistenopleiding, door Rein  Schravendeel stagebegeleider Sint-Janscentrum,
De stage vormt een wezenlijk onderdeel van de pastorale vorming in de opleiding tot priester- diaken of catechist; is gericht op het missionair kerk-zijn… op het versterken van de ‘bovenzaal met openslaande deuren’.

11.30 uur
Gelegenheid voor vragen en gesprek
Plenair, in groepen of individueel

12.00 uur Tot ziens!

Klik onderstaand op de naam van de opleiding voor meer informatie:
– priesteropleiding
– diakenopleiding
– opleiding godsdienstwetenschappen

 

Instituut Godsdienstwetenschappen 

BOUWEN zit ons Nederlanders in het bloed. Van jongs af aan: met blokkendoos of legostenen: met schepje en emmertje, zandkastelen op het strand; dammen van stenen in de rivier. We doen het in het klein en in het groot: huizen, kerken en kastelen. Ook de Kerk en in de Kerk wordt er gebouwd. Met ‘levende stenen’ op een fundament. En het eindresultaat: een tempel waarin God met zijn Geest wil wonen en werken. Petrus sprak hierover met de gelovigen van Klein Azië. Zijn oproep om je als Levende Stenen te laten invoegen in die geestelijke tempel (1 Petrus 2,5) is echter ook aan ons nu gericht.

In het kringblad van het Sint-Janscentrum zijn in het voorjaarsnummer van 2021 interviews met drie studenten (Lotte Voets, Eveline Sitskoorn en Rein Schravendeel) aan één van de opleidingen van het Sint-Bonifatiusinstituut openomen.
Benieuwd naar hun ervaringen? Klik dan hieren lees vanaf pagina 28 de interviews.

Videoboodschap van bisschop Gerard de Korte over het belang van opleiding en vorming:

Nieuwsberichten van het Sint Bonifatiusinstituut locatie Sint-Janscentrum Den Bosch staan op de website maar zijn ook te volgen via twitter: ‘@SJCBoni’

 

22 mei: Open Huis opleidingen Sint-Janscentrum

Maandenlang waren de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor studenten en groepen van buiten. Het onderwijs van het Sint-Bonifatiusinstituut ging weliswaar on

Online Open Dag Sint-Janscentrum

Medio december 2020 werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig

Sint-Janscentrum, vormingshuis van het bisdom, maakt zich op voor nieuw studiejaar

Op de valreep voor het zomerverlof zijn er in en rond het Sint-Janscentrum filmopnamen gemaakt. Vanwege Covid-19 heeft werving van nieuwe studenten voor de diocesane