Bisdom

Afstoten en herbestemmen

Afstoten – herbestemmen
Bij afstoten van gebouwen komen diverse vragen naar voren; bouwzaken kan u hierbij adviseren en ondersteunen middels het:

  • opzetten van een plan van aanpak voor verkoop of verhuur
  • inventariseren van het af te stoten gebouw
  • adviseren over mogelijke herbestemmingen en geïnteresserde partijen
  • subsidie-mogelijkheden onderzoeken voor herbestemmingsonderzoek

Tijdelijke maatregelen
In de overgangsfase tussen de tijd waarin het gebouw niet meer vol in gebruik is en een nieuwe eigenaar of huurder het gebouw betrekt, blijft het nog wel onder verantwoording van de parochie.

Hierbij dient gekeken worden naar:

  • tijdelijke verhuur
  • wind- en waterdicht houden (evt. met behulp van subsidie wind- en waterdicht)