Bisdom

Diocesane lekenraad

Leden:
mgr. dr. G.J.N. De Korte
mr. J. Pommer, voorzitter
mevr. A. Bakker-Verhoeven
mevr. M. van Bouwdijk-Bastiaanse
drs. ir. M. van den Broek
J. Drouen
M. van Kempen
J. Kobben
H. van Moorsel
W. Raaphorst
mr. F. Raijmakers
mevr. M. Sterenborg-Hermans

Een kerk met heel veel vrijwilligers in de parochies heeft bij beleidskeuzes veel belang bij het geluid dat vanuit het veld doorklinkt. Een raad die met een dergelijk geluid en opererend vanuit een aparte invalshoek de bisschop adviseert, is de Diocesane Lekenraad. Zij kan de bisschop gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidszaken.

De leden van de raad zijn aangezocht en niet gebonden aan een bepaalde zittingsperiode. Het zijn mensen die maatschappelijk breed georiënteerd zijn en ‘hart hebben voor de kerk’. Ze komen uit alle delen van het bisdom. In de raad zitten zowel jongeren als ouderen; ook religieuzen.

De Lekenraad komt zo’n vier keer per jaar bijeen.