Leef je geloof

Jongeren en geloof

“Jongeren zijn de kerk van de toekomst”, wordt met enige regelmaat gezegd.
“En de kerk van vandaag”, voegen wij er vanuit het bisdom graag aan toe.
Jong Bisdom Den Bosch draagt zorg voor de tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-30 jaar) in ons bisdom, voor parochies die met deze doelgroep werken en voor andere geïnteresseerden voor het tiener- en jongerenpastoraat.

Naast de gedelegeerde voor jeugd en jongeren, diaken René Lamers, is een aantal personen werkzaam bij Jong Bisdom Den Bosch. Mocht u met één van hen contact op willen nemen voor vragen of een afspraak, dan kunt u hier de contactgegevens vinden.

Jaarprogramma 2020-2021 Jong Bisdom Den Bosch klik hier

Landelijk jongerenwerk – Jong Katholiek
Jong katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie. Het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie) bestaat uit jongerenwerkers uit heel Nederland, beleidsmedewerker van Jong Katholiek en de bisschop-referent voor jeugd en jongeren, Mgr. Mutsaerts.
Meer informatie over het landelijke katholieke jongerenwerk en aankomende activiteiten kun je vinden via www.jongkatholiek.nl.

Een stapje opzij en een stapje vooruit

“Alleen samen krijgen we Corona onder controle. We geven elkaar de ruimte, als het nodig is doen we een stapje opzij of een stapje terug. En als we dit samen doen

Als het stil en leeg wordt om je heen…

Alweer bijna drie maanden geleden kwam de wereld op z’n kop te staan. Het begin van de coronacrisis in Nederland. We hoorden er in het nieuws al veel eerder over,

JBDB: Online Vieren & Ontmoeten

Afgelopen zondag 24 mei organiseerde Jong Bisdom Den Bosch voor het eerst ‘Online vieren en ontmoeten’. Een groep van 20 jongeren, verspreid over het bisdom heef