Bisdom

Collecteschema

Het collecteschema voor 2021:

DatumMaandGroepCollecte/Organisatie
16 jan t/m 31 janJanuari-Actie Kerkblans
17 feb t/m 4 aprilFebruari t/m AprilBBisschoppelijke Vastenactie
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
24 en 25 aprilAprilBRoepingenzondag
Bankrekeningnummer van priesteropleiding desbetreffende diocees
15 t/m 23 meiMeiAPinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag
28 en 29 augAugustusBMissie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch
2 en 3 oktOktoberAWereldmissiedag van de Kinderen
IBAN NL14 INGB0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag
23 en 24 oktOktoberAMissiezondag
IBAN NL65 INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
6 en 7 novNovemberBZondag voor de Oecumene
IBAN NL73 INGB000 1087628
t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch
20 en 21 novNovemberBNationale Jongerencollecte
IBAN NL11 INGB0002784498 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte
27 nov t/m 19 decNovember/DecemberBBisschoppelijke Adventsactie
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

De hierboven vermelde collecten en inzamelingen zijn ingedeeld in twee groepen nader aangeduid met letters A of B.
A=voorgeschreven bestemmingscollecte, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.
B=voorgeschreven inzameling, waarbij de collecte tijdens de Eucharistieviering niet vervalt.