Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

BLOG: ‘VERTROUWEN GROEIT IN STILTE’

‘Vertrouwen groeit in stilte’, dat is de titel van het boek geschreven door de broeders van de Taizé-gemeenschap. Op een frisse en duidelijke manier open

JBDB on Tour: Praktisch gebruik van de Bijbel

JBDB on Tour, een initiatief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar! Ook in dit jaar zullen we een drietal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar) aanb

BLOG: DRIE DINGEN DIE WE VAN MARIA KUNNEN LEREN (mei 2021)

Het is mei! Ik voel geruststelling, hoop, bemoediging en leven. Ik ruik de zomer, maar de hitte is er nog niet. Mei voelt uitnodigend voor (her)nieuw(d)e contact