Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

“Zie, Ik kom spoedig!”

Dit is de titel van de adventsretraite van de jezuïeten voor dit jaar. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Deelne

De digitale adventskalender gaat bijna online! 

Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis!  Het blijft onzeker hoe de komend

God zorgt

Afgelopen zomer, toen Corona even was gaan liggen en een kleine Franse camping aan de kust nog halfvol stond, zijn wij met ons gezin een weekje op vakantie gegaan. V