Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

De digitale adventskalender is online! 

Zondag 28 november begint de Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis!  Het blijft onzeker hoe de komende maanden zullen gaan ve

Jong Bisdom Den Bosch: Stiltedag

Stilte: het is iets wat we tegenwoordig niet veel opzoeken, maar wat eigenlijk een belangrijke plaats heeft in ons geloof. In de Bijbel lezen we namelijk dat God

Wereldjongerendag 2021: geannuleerd!

  In het voorjaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dé Wereldjongerendag van het jaar te verplaatsen van Palmzondag naar het feest van Christus Koning,