Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Datum Wereld Jongeren Dagen 2023 bekendgemaakt

De eerstvolgende katholieke Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van oktober in Rome beke

BLOG: OP ONTDEKKING: HEILIGEN (oktober 2021)

Zoals ik in mijn vorige blog al aanstipte, geloof ik dat katholiek-zijn veel breder is dan alleen maar naar de kerk gaan op zondag. Ons geloof is rijk aan allerlei

“Ik ben op bedevaart geweest!”

Zaterdag 3 juli was het dan eindelijk zover. We konden op bedevaart naar Maria! Het werd een bedevaart van één dag, maar wel een echte. Van alle kanten van het