Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Blog april 2021 – Woestijnperiode

Woestijnperiode “Er gloort licht aan het einde van de tunnel”. Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar zo nu en dan krijgen we dit te horen of valt dit te lez

Paaschallenge 2021

PaasChallenge 2021: "Wees niet bang" Hierbij ontvangt u de beloofde documenten rondom de PaasChallenge. We hebben een online spel ontwikkeld waarmee gezinnen binnen

Blog maart 2021

“De Bijbel is niet om gelezen te worden, maar om in jou ontvangen te worden”. Jezus toelaten in jouw Chamber of Secrets. De eerste zin is de uitnodiging vo