Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

JBDB on Tour; verdiepingsavond 2

JBDB on Tour is een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch! Een viertal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend, langs de gro

Diaconale bezinnings-bijeenkomst 26 november

Op dinsdagavond 26 november a.s. wordt de jaarlijkse diaconale bezinningsbijeenkomst gehouden in het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst 4 in Den Bosch. Deze staat

Het avontuur in de natuur

Zondag 3 november vond de tieneractiviteit Teens Together plaats, met als thema: ‘Op avontuur in de natuur!’ 20 tieners hadden zich om 10.15 uur verzameld in de