Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

JBDB Viert & WJD Promotie

In het voorjaar van 2022 is Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) gestart met JBDB Viert. Al reizend door het bisdom met een groepje jongeren meevieren op zondag. Dit doe

BLOG: 10 HERFSTIGE IDEEËN VOOR JOUW JONGERENGROEP! (september 2022)

De eerste regenbui is na zijn aankondiging nog niet gevallen of ik zit al klaar met mijn dekentje, theetje en tig kaarsjes: ik ben zó klaar voor de herfst! Hitt

Thuis Voelen

Vakantietijd, werktijd, vrije tijd, slaaptijd, kerktijd, weet jij er nog een paar? In welke tijd je jezelf ook bevindt, je wilt je overal graag thuis voelen. Dat