Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Kiezen voor God?

"Kiezen voor God heeft grote gevolgen! Niet kiezen ook!" Ik stuitte op dit Visje tijdens mijn zoektocht naar ‘promotie’ voor onze eerste JBDB on Tour avond (10

Aftrap JBDB on Tour in een nieuw werkjaar In dit nieuwe werkjaar staan er weer een aantal verdiepingsavonden op de planning: JBDB on Tour. René Lamers, bisschoppel

JBDB on Tour: Een jonge katholiek zijn

JBDB on Tour: Een jonge katholiek zijn JBDB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar! Ook in dit najaar zullen we een drietal