Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Ga mee naar Ameland!

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD (het grootste jongerenevenement ter wereld)  in Lissabon organiseert Jong Katholiek van 27-29 januari 2023 WJD@Home

6e Werelddag van de armen – 13 november

Van 3-11 november stonden we in het bisdom van ’s-Hertogenbosch met een Noveen stil bij klimaat en armoede. Zo zijn we met de Noveen op weg gegaan naar de Wereldda

9e noveendag – 11 november

Klik voor Kindernoveen Hoe Sint Maarten ons tot voorbeeld is. Pastor Herwi Rikhof neemt ons mee in het verhaal van Sint Maarten en hoe deze populairste heilige van