Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Oudercatechese; dichterbij dan u denkt

Familiepastoraat betekent vaak méér vormingsmomenten voor ouders. Het goede nieuws is dat ouders hiervoor gemotiveerd zijn. Ze willen graag méér begrijpen van wa

WJD Sponsoractiviteit – Op pelgrimage naar Maria

Deze zomer reizen we met Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) van 25 juli tot en met 9 augustus naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Lissabon. Tijdens deze 16-daagse reis

Wonderlijke 7

De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag vo