Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Kick-Off: een gezellige nieuwjaarsborrel met Jong Bisdom Den Bosch

Jong Bisdom Den Bosch begint het jaar traditioneel met de Kick-Off, een nieuwjaarsborrel voor jongeren als start van het nieuwe kalenderjaar. Zaterdagavond 11 januar

Impulsdag: generaties verbinden

Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag, waarbij ontmoeting, inspiratie en uitwisseling centraal staan. In het kader van het speerpunt familie- en

JBDB on Tour in Tilburg

Vrijdagavond 13 december vond de tweede verdiepingsavond van Jong Bisdom Den Bosch plaats met een tiental jongeren, die samen kwamen, aandachtig luisterden naar en i