Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

“Ik ben op bedevaart geweest!”

Zaterdag 3 juli was het dan eindelijk zover. We konden op bedevaart naar Maria! Het werd een bedevaart van één dag, maar wel een echte. Van alle kanten van het

De Wereldjongerendagen beginnen nu!

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongere

BLOG: WAT MAAKT JOU KATHOLIEK? (juli 2021)

De zomer is inmiddels in volle glorie gearriveerd, en iedereen is aan het genieten van het mooie weer én de versoepelingen. Het leven gaat steeds meer terug naa