Leef je geloof

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

Geloof is iets van hoofd, hart en handen. Het krijgt gestalte door het uitspreken van de geloofsbelijdenis maar ook door het vieren van de sacramenten, heel bijzonder het vieren van de Eucharistie, en het navolgen van Jezus. Voor christenen krijgt het christelijk leven heel concreet inhoud door het naleven van de 10 geboden maar ook door te luisteren naar het evangelie van Jezus in het Nieuwe Testament. Christus vat meerdere keren zijn onderwijs samen in het dubbelgebod van de liefde: het beminnen van God en van de naaste.

Overal God

Bron: http://foto-op.nl/ “Jij ziet ook overal God in”, is een reactie die ik vaak krijg. Deze keer kwam die reactie op een verhaal dat ik vertelde nadat ik bi

BLOG: PRAKTISCHE PSALMEN (april 2022)

We leven al twee jaar in een vreemde wereld, die gelukkig voor ons steeds normaler wordt. Tegelijkertijd is de wereld voor veel mensen, bijvoorbeeld in Oekraïne

PinksterChallenge in de parochies voor het hele gezin: “Voorbij de stilte”

Ontmoet de vrienden van Jezus en ontdek met hen wat er ná Pasen gebeurt. In de PinksterChallenge volg je Jezus’ vrienden voorbij de stilte. Ook dit jaar heeft