Geloofsgemeenschappen

Extraterritoriale parochies

Parochie van de Goddelijke Barmhartigheid
t.b.v. de Pools sprekende RK gelovigen, woonachtig of verblijvend in het bisdom van ’s-Hertogenbosch
Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven
Obiedzinski S.Chr., pastoor

R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten
Waalhaven 1-k, 6541 AG Nijmegen
B.E.M. van Welzenes sdb, aalmoezenier

Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland
Emmaplein 19-c, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch
J.H.M.M. van der Zandt msc, landelijk woonwagenpastor

Pastoraat Woonwagenbewoners voor Helmond e.o
H.C.A.M. van Leuken, diaken