Bisdom

Bisdom

Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Een bisdom of diocees is een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder het bestuur van een lokale bisschop staat. Een kerkprovincie kan uit een of meer bisdommen bestaan. Er zijn zeven bisdommen binnen de Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie: Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Breda en Roermond.

Een bisdom wordt onderverdeeld in dekenaten met aan het hoofd een deken. Een dekenaat wordt weer onderverdeeld in parochies met aan het hoofd een pastoor. Bisdommen worden vernoemd naar de stad waar de bisschop resideert, vandaar de naam bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Binnen het bisdom zijn verschillende personen werkzaam binnen instellingen, raden en commissies. Zij allen werken vanuit het beleidsplan van de bisschop: “Samen bouwen in vertrouwen”.

Bid mee in voorbereiding op Pinksteren: noveen om de komst van de Heilige Geest

De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen uit om vanaf Hemelvaart met het woord van God op weg te gaan naar Pinksteren. Zij doen dit door het aanbieden van een no

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor

Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke Kerk gelden. Da