Bisdom

Bisdom

Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Een bisdom of diocees is een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder het bestuur van een lokale bisschop staat. Een kerkprovincie kan uit een of meer bisdommen bestaan. Er zijn zeven bisdommen binnen de Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie: Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Breda en Roermond.

Een bisdom wordt onderverdeeld in dekenaten met aan het hoofd een deken. Een dekenaat wordt weer onderverdeeld in parochies met aan het hoofd een pastoor. Bisdommen worden vernoemd naar de stad waar de bisschop resideert, vandaar de naam bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Binnen het bisdom zijn verschillende personen werkzaam binnen instellingen, raden en commissies. Zij allen werken vanuit het beleidsplan van de bisschop: “Samen bouwen in vertrouwen”.

Procedure aanvraag gratis VOG aangepast

Parochie moet preventiebeleid op eigen site vermelden. Per 1 juli 2019 kunnen parochies zelf gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aanvragen voor bepaalde