Leef je geloof

Onderwijs en geloof

Visie en relevante informatie

Visie op het onderwijs
    – Verleden, heden en toekomst: visie op onderwijs

Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs
Het
ARKO-reglement bevat de regelgeving rondom het Katholiek Onderwijs voor zowel bestuurders, directie en docenten.

Ondersteuning voor ouders, leerkrachten en parochie
    – Basisonderwijs: Ondersteuning voor ouders, leerkrachten en parochie

Veelgestelde vragen (basisonderwijs)
    – Basisonderwijs: veelgestelde vragen

Lesurentabel
    – Voortgezet Onderwijs – minimum lesurentabel OMO – bisdom

Verklaring docent levensbeschouwing
    – Voortgezet Onderwijs – Verklaring aanstelling docent levensbeschouwing Katholiek Onderwijs

Leraar basisonderwijs worden
    – Hoger onderwijs – leraar basisonderwijs worden


Hieronder vindt u een aantal links naar relevante websites

De landelijke website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland over onderwijs: www.katholiekonderwijs.nl

Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de Nederlandse katholieke bisschoppenconferentie, de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders en de schoolbesturen vormen samen de NKSR. Voor meer informatie kijkt u op: www.nksr.nl

Om op de hoogte te blijven van onderwijsnieuws in Noord-Brabant: www.onderwijsbrabant.nl

Op openbare basisscholen kan godsdienstonderwijs gegeven worden, meer informatie hierover vindt u op: www.vormingsonderwijs.nl

Een goede website over vele verschillende onderwerpen van katholiek geloven, speciaal geschreven voor het onderwijs: www.venstersopkatholiekgeloven.nl


Downloads & documenten

 • Kerk en school verbinden
  De commissie Verkenning Katholiek Onderwijs legt in het rapport een aantal voorstellen neer die, gegeven de situatie waarin het Nederlands katholiek onderwijs zich bevindt, kunnen bijdragen aan een meer vitale invulling van de identiteit van katholieke scholen in Nederland.
  Kerk en school verbinden
 • Bezield en zelfbewust
  Beleidsnota van de bisschoppenconferentie uit 2002. De titel is een aanwijzing dat de bisschoppen vooral een beleid voorstaan waardoor het gevoel van eigenwaarde en de communicatie over de inspiratie versterkt kunnen worden. De beleidsnota wil daarvoor een handreiking bieden door een visie te geven op katholiek onderwijs voor zich te richten op ‘God als schepper en verlosser’, de ‘vorming van de gehele persoon’, ‘oog hebben voor de zwakkeren’, en ‘aandacht voor gemeenschap’.
  Bezield en zelfbewust
 • Vaticaans document
  In dit Vaticaans document van 5 mei 2009 wordt omschreven hoe de katholieke identiteit van het onderwijs vorm kan krijgen en hoe er om gegaan zou moeten worden met religieuze vorming op scholen.
  Religious education in schools, 5 mei 2009
 • Raamleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing op katholieke basisscholen
  Dit raamleerplan (1999) stelt een achtergrond en inhoud voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het basisonderwijs. Dit document moet niet beschouwd worden als een eindpunt, maar om mee verder te werken in de scholen.
  Raamleerplan Basisonderwijs
 • Leerlijnen bij het raampleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing (2000)
  Met behulp van deze exemplarische uitwerking kunt u een idee krijgen wat de inhoud van het raamleerplan in de praktijk van het basisonderwijs zou kunnen betekenen.
  Leerlijnen bij het raampleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing (2000)