Bisdom

Bisdompenning

Diocesane onderscheiding voor verdiensten voor de Kerk van ’s-Hertogenbosch: de H. Johannes-Evangelistpenning

De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dit kan zijn op parochieel, dekenaal of diocesaan niveau.

Kandidaten voor de H. Johannes-Evangelistpenning kunnen aan de bisschop worden voorgedragen door de pastoor, het parochie- of het PCI-bestuur. De bisschop beslist over de toekenning van de onderscheiding.

De bronzen H. Johannes-Evangelistpenning draagt aan de ene zijde de beeltenis en de naam van H. Johannes Evangelist en aan de andere zijde het wapen en de naam van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De penning wordt geleverd tezamen met een oorkonde en draagspeld waarop eveneens het wapen van het bisdom prijkt. De prijs van de onderscheiding bedraagt € 150,-.

De aanvraag kan worden ingediend bij het bisdom onder vermelding van:

 • Gegevens parochie / PCI
  naam;
  adres;
  PC en woonplaats;
  contactpersoon;
  E-mail contactpersoon.
 • Gegevens kandidaat 
  geslacht;
  voornamen (voluit);
  roepnaam;
  voorvoegsels;
  achternaam;
  straat;
  postcode;
  woonplaats;
  levensstaat;
  geboorteplaats;
  geboortedatum.
 • Verdiensten (op grond waarvan de aanvraag wordt ingediend).

Aanvragen kunnen worden ingediend bij:
Bisdom van ’s-Hertogenbosch,
T.a.v. de kanselier van het bisdom
Postbus 1070
5200 BC ‘s-Hertogenbosch