Leef je geloof

Liturgie vieren

De liturgie van de Kerk: ontmoeting met de levende Heer.

Vooral in haar vieringen, in het heilig spreken en handelen van de Kerk is de levende Heer werkzaam aanwezig. In de liturgie gaan het handelen  van Christus en het handelen van de Kerk samen. Door deel te nemen aan de liturgie worden wij opgenomen in het leven van de Kerk en ontmoeten daar Christus en krijgen we deel aan zijn verlossing.

Leven met en vanuit de liturgie

Het leven van de gelovige katholiek wordt getekend, gemarkeerd en gesterkt door de levengevende ontmoetingen met de Heer. Dit geschiedt vooral in de liturgie van de Kerk. Aan het begin van het gelovig leven staat het doopsel waardoor men wordt opgenomen in het leven van God en van de Kerk. Dat wordt bevestigd door het vormsel en loopt uit op de deelname aan de Eucharistie, die een bijzondere ontmoeting met de Heer is, de garantie ook van de definitieve eenheid met Hem. Voor de gedoopte is de Eucharistie de telkens terugkerende bron van leven.

Maar daarnaast zijn er momenten en situaties waarin de Heer op bijzondere wijze ons nabij wil zijn. Zijn we teruggevallen in de zonde, die bij ons doopsel afgezworen werd, dan schenkt Hij in het boetesacrament zijn vergeving. Telkens kunnen we opnieuw beginnen. Staan we door ernstige ziekte dicht bij de dood dan wil Hij ons in de ziekenzalving kracht en leven schenken. Hij is op bijzondere wijze aanwezig in het leven van de gehuwden, die Hij de genade en de kracht geeft tot trouwe liefde. Hij is aanwezig in de ambtsdrager die Hij op bijzondere wijze opneemt in zijn dienst en priesterschap.

Zo begeleidt Christus ons op onze levensweg in de liturgie van de sacramenten.