Contact

Contactgegevens

Ine Bodewes, secretariaat
073 523 20 26ibodewes@bisdomdenbosch.nl

Richard de Bonth, bouwzaken
073 523 20 04 / rdbonth@bisdomdenbosch.nl

Karin Bornhijm, diaconie
073 523 20 37 / kbornhijm@bisdomdenbosch.nl

Ben Brands, helpdesk
073 523 20 30bbrands@bisdomdenbosch.nl

drs. ir. Manon van den Broek, familiepastoraat
073 523 20 60 / mvdbroek@bisdomdenbosch.nl

ir. Marion van Doren, bouwzaken
040 295 30 95 / mvdoren@bisdomdenbosch.nl

Charles Eba’a Assé cssp, missie
073 523 20 35cebaasse@bisdomdenbosch.nl

Anja van der Els, secretariaat
073 523 20 45avdels@bisdomdenbosch.nl

Freek van Genugten, communicatie – kerkelijke kunst – kerkgebouw – liturgie en bedevaarten
073 523 20 58 fvgenugten@bisdomdenbosch.nl

Geert Geurts, adjunct-econoom
073 523 20 34ggeurts@bisdomdenbosch.nl

Jef van Gils, archief
073 523 20 76jvgils@bisdomdenbosch.nl

Jeroen Goosen, diaconie
073 523 20 36 / jgoosen@bisdomdenbosch.nl

ir. Theo de Groot, bouwzaken
073 523 20 03 / tdgroot@bisdomdenbosch.nl

mr. Gideon Gruijters, juridische zaken
073 523 20 23ggruijters@bisdomdenbosch.nl

ing. Rick Jonkers, bouwzaken
073 523 20 05 / rjonkers@bisdomdenbosch.nl

drs. Ellen Kleinpenning, opleidingen – vorming
073 523 20 57ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop
073 523 20 91stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

Mgr. drs. Theo Lamers, vicaris-generaal
073 523 20 92stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

Ton Lansdaal, opbouwwerk
073 523 20 25tlansdaal@bisdomdenbosch.nl

Hildegard van Leuken, secretariaat
073 523 20 75hvleuken@bisdomdenbosch.nl

Leon Liebreks, financiën
073 523 20 38lliebreks@bisdomdenbosch.nl

Miriam Martens, financiën
073 523 20 32mmartens@bisdomdenbosch.nl

Ingrid van Meer, familiepastoraat
073 523 20 64 / 06 128 670 84 / ivmeer@bisdomdenbosch.nl

Wil van de Molengraft MSc RA RC, econoom
073 523 20 31wvdmolengraft@bisdomdenbosch.nl

Mgr. drs. Rob Mutsaerts, hulpbisschop
073 523 20 92stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

Laura Nieuwlaat-van Dun, Jong Bisdom Den Bosch
073 523 20 69 / lnieuwlaat@bisdomdenbosch.nl

mr. Vincent Peters, kanselier
073 523 20 22vpeters@bisdomdenbosch.nl

jhr. Hubert van de Poll, secretariaat – archief
073 523 20 24hvdpoll@bisdomdenbosch.nl

Mike Promt, financiën
073 523 20 33mpromt@bisdomdenbosch.nl

drs. Jos Verbraeken, pr., huwelijkszaken
073 523 20 73jverbraeken@bisdomdenbosch.nl

drs. Peter de Vries, di., zorg – welzijn
073 523 20 85pdvries@bisdomdenbosch.nl

Ingrid van Zeeland, Jong Bisdom Den Bosch
073 523 20 61ivzeeland@bisdomdenbosch.nl