Contact

Contactgegevens

Ine Bodewes, secretariaat
073 523 20 26ibodewes@bisdomdenbosch.nl

Richard de Bonth, bouwadviseur
073 523 20 04rdbonth@bisdomdenbosch.nl
06 383 224 79

Ben Brands, helpdesk automatisering
073 523 20 30bbrands@bisdomdenbosch.nl

ir. Marion van Doren, bouwadviseur
040 295 30 95mvdoren@bisdomdenbosch.nl
06 126 068 36

Anja van der Els, secretariaat
073 523 20 45avdels@bisdomdenbosch.nl

Freek van Genugten, liturgie – kerkelijke kunst
073 523 20 58fvgenugten@bisdomdenbosch.nl

Geert Geurts, adjunct-econoom
073 523 20 34ggeurts@bisdomdenbosch.nl

mr. Joost Goes, communicatie
073 523 20 83jgoes@bisdomdenbosch.nl
06 511 04 640

Jef van Gils, parochiearchieven
073 523 20 76jvgils@bisdomdenbosch.nl

ir. Theo de Groot, bouwadviseur
073 523 20 03tdgroot@bisdomdenbosch.nl
06 120 217 60

mr. Gideon Gruijters, juridische zaken
073 523 20 23ggruijters@bisdomdenbosch.nl

drs. Bart Jansen, di onderwijs
073 523 20 68bjansen@bisdomdenbosch.nl

ing. Rick Jonkers, bouwadviseur
073 523 20 05rjonkers@bisdomdenbosch.nl
06 181 415 74

dr. Gerard de Korte, bisschop
073 523 20 91stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

drs. Theo Lamers, vicaris-generaal
073 523 20 92stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

drs. Ellen Kleinpenning, opleidingen / vorming
073 523 20 57ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl

Ton Lansdaal, opbouwwerk
073 523 20 25tlansdaal@bisdomdenbosch.nl

Hildegard van Leuken, secretariaat
073 523 20 75hvleuken@bisdomdenbosch.nl

Leon Liebreks, financiën
073 523 20 38lliebreks@bisdomdenbosch.nl

Miriam Martens, financiën
073 523 20 32mmartens@bisdomdenbosch.nl

Patrick Meijer, Jong Bisdom Den Bosch
073 523 20 69pmeijer@bisdomdenbosch.nl

Wil van de Molengraft MSc RA RC, econoom
073 523 20 31wvdmolengraft@bisdomdenbosch.nl

drs. Rob Mutsaerts, vicaris-generaal
073 523 20 92stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl

Laura Nieuwlaat-van Dun, Jong Bisdom Den Bosch
073 523 20 69lvdun@bisdomdenbosch.nl

mr. Vincent Peters, kanselier
073 523 20 22vpeters@bisdomdenbosch.nl

jhr. Hubert van de Poll, secretariaat
073 523 20 24hvdpoll@bisdomdenbosch.nl

Mike Promt, financiën
073 523 20 33mpromt@bisdomdenbosch.nl

drs. Jos Verbraeken, pr huwelijkszaken
073 523 20 73jverbraeken@bisdomdenbosch.nl

drs. Peter de Vries, di zorg en welzijn
073 523 20 85pdvries@bisdomdenbosch.nl

Embregt Wever, diaconie – missie
073 523 20 35ewever@bisdomdenbosch.nl
06 547 565 65

Ingrid van Zeeland, Jong Bisdom Den Bosch
073 523 20 61ivzeeland@bisdomdenbosch.nl