Bisdom

Onderhoud en restauratie

Standaard- en jaarlijks onderhoud  

De afdeling bouwzaken kan  u helpen bij:

 • inventariseren van de onderhoudsstaat van het gebouw
 • opstellen van een plan van aanpak
 • adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden
 • begeleiden bij de uitvoering
 • controleren van het uiteindelijke resultaat

Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen klik hier.

Instandhouding en meerjarenonderhoudsplan

Voor de langere termijn is het van belang om te weten:

 • Wat zijn de onderhoudsverwachtingen van het onroerend goed van de parochie op de langere termijn?
 • Hoe kan het gebouw over meerdere jaren het best onderhouden worden?
 • Wat kan de parochie zelf doen en waarvoor kan beter externe hulp ingeschakeld worden?
 • Wat zijn de kosten op langere termijn?
 • Zijn er subsidiemogelijkheden voor uitvoering hiervan?
 • Wie kan de parochie het best inschakelen voor onderhoud en is het wenselijk met meerjarencontracten te werken?
 • Zijn er nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor het gebouw, bijvoorbeeld op het gebied van energie en verwarming?

Voor advisering hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen met de bouwkundig adviseur van uw rayon klik hier.

Restauratie

De afdeling bouwzaken kan u ook begeleiden bij:

 • inventariseren en adviseren over de ‘noodzaak’van restauratie
 • opstellen van een plan van aanpak
 • subsidiemogelijkheden uitwerken
 • aanvragen van vergunningen en goedkeuringen
 • uitvoeringswijze en aanbesteding regelen
 • toezicht en begeleiding tijdens de uitvoering
 • oplevering en eindcontrole

Begeleiding is mogelijk voor het hele traject of voor onderdelen.

Kosten van de complete planvorming en begeleiding bij uitvoering:
– bij gesubsidieerde plannen tegen de door de subsidieverstrekker vastgestelde percentages voor planopstelling en toezicht;
– bij niet gesubsidieerde plannen 8% van de uitvoeringskosten exclusief BTW (BTW op begeleiding: 0%)

U kunt -indien gewenst- contact  opnemen met de afdeling bouwzaken klik hier.