Bisdom

Instellingen – Raden – Commissies

Aan het hoofd van een bisdom staat de diocesane bisschop. Sinds 14 mei 2016 is dat bisschop Gerard de Korte. In het bestuur van het bisdom wordt hij bijgestaan door vicaris generaal Theo Lamers. Een vicaris-generaal is de voornaamste plaatsbekleder van de bisschop. De bisschop en de vicaris-generaal vormen met kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft de bisdomstaf: het dagelijks bestuur van het bisdom.

De bisschop wordt bij het bestuur van het bisdom verder bijgestaan door de medewerkers van het bisdomkantoor, door bisschoppelijk gedelegeerden en een aantal instellingen, commissies en advieslichamen. Enkele daarvan zijn kerkrechtelijk voorgeschreven, ter advisering van de bisschop en ter bekrachtiging van sommige beleidsbeslissingen. Het bisdom heeft daarnaast enkele adviesraden.