Bisdom

Beleidsplan

Beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen

8 Oktober 2016 verscheen het beleidsplan van Mgr. De Korte, waarin prioriteit wordt gegeven aan missionair pastoraat. Ook komt een aantal beleidsvoornemens aan de orde.

Het gehele beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch kunt u hier lezen.