Bisdom

Commissie van beheer

De Diocesane Commissie van Beheer gaat over de dagelijkse materiële zaken van het bisdom. Vertegenwoordigd zijn de afdelingen: financiën, juridische zaken en bouwzaken. Hoewel de parochies eigenaar zijn van het eigen onroerend goed, is op grond van het kerkelijk recht voor bepaalde rechtshandelingen en voor uitgaven boven een zeker bedrag de toestemming van de bisschop vereist. De commissie bespreekt aanvragen van parochies voor restauraties, verbouwingen, reparaties, verkoop, verhuur, aankoop en subsidies van kerken, pastorieën, gronden en andere onroerende goederen. De commissie adviseert de bisschop.

Leden:
mr. V.J.A.W.A. Peters, gedelegeerd voorzitter
mevr. ir. M. van Doren
W.A. van de Molengraft MSc RA RC
mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts