Bisdom

Medewerkers

Bouwzaken
Richard de Bonth
ir. Marion van Doren
ir. Theo de Groot
ing. Rick Jonkers

Diaconie en missie
Charles Eba’a Assé, pr
Jeroen Goosen

Economaat
Wil van de Molengraft MSc RA RC, econoom
Geert Geurts, adjunct-econoom
Miriam Martens
Mike Promt
Ben Brands, helpdesk automatisering

Familiepastoraat
Manon van den Broek
Ingrid van Meer

Huwelijkszaken
drs. Jos Verbraeken, pr

Jong Bisdom Den Bosch
René Lamers, di
Laura Nieuwlaat-van Dun
Ingrid van Zeeland

Juridische zaken
mr. Vincent Peters, kanselier
mr. Gideon Gruijters

Liturgie en kerkelijke kunst
Freek van Genugten

Onderwijs
drs. Bart Jansen, di

Opbouwwerk
Ton Lansdaal

Opleidingen – vorming
drs. Ellen Kleinpenning

Parochiearchieven
Jef van Gils

Pers en communicatie
Freek van Genugten

Secretariaat
Ine Bodewes
Anja van der Els
Hildegard van Leuken
jhr. Hubert van de Poll

Zorg en Welzijn
drs. Peter de Vries, di