Bisdom

Automatisering en helpdesk

In 2017 is besloten tot de invoering van een nieuwe automatisering voor de parochies binnen de RK-kerk in Nederland. Gekozen is voor het gebruik van het pakket DocBase in combinatie met het financiële pakket Exact Online. Door de bisschop van ’s-Hertogenbosch is het gebruik hiervan door de onder zijn bisdom vallende parochies verplicht gesteld.

Voor verdere informatie over de nieuwe automatisering verwijzen wij graag naar de speciale landelijke site hierover, waarop u alle actuele informatie kunt terugvinden, te weten rkk-online.nl. Op deze site kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief, zodat u steeds op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen.

Mocht u als gebruiker van de parochie-automatisering vragen of problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze eigen helpdesk. klik hier