Bisdom

Gedelegeerden

De bisschop heeft zijn taken op bepaalde gebieden gedelegeerd aan diverse personen. De bisschop blijft eindverantwoordelijk voor die taken.

Emeriti        
drs. H.J.F. (Henk) Degen, di

Familiepastoraat         
drs. ir. M. (Manon) van den Broek

Huwelijkszaken       
drs. J.G.A.M. (Jos) Verbraeken, pr

Jong Bisdom Den Bosch 
C.H.M. (René) Lamers, di

Jodendom         
drs. H.M. (Ellen) Kleinpenning

Katholiek onderwijs     
drs. B.P.G.M (Bart) Jansen, di

Kerkelijke kunst       
F.M.L. (Frits) Ouwens, pr

Liturgie               
V.H.P. (Vincent) Blom, pr

Oecumene         
drs. T.H.M. (Ton) Sip, pr

Permanente diakens     
W.P.J.M. (Wilfred) van Nunen, di

Religieuzen                   
J.S. (Hans) van Bemmel ofm, di

Roepingenwerk
nader in te vullen

Universiteiten              
bisschop met assistentie van
prof. dr. H.W.M. (Herwi) Rikhof, pr

Welzijn voor in het pastoraat werkenden     
drs. P.C.G. (Peter) de Vries, di