Leef je geloof

Laudato si

Laudato Si

In 2015 bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si uit, voor de klimaattop in Parijs, ook al gaat het over meer dan klimaat alleen. Deze encycliek is binnen en buiten de Kerk goed ontvangen. Het vernieuwende is de integrale benadering.

Een cruciaal begrip in deze encycliek is ‘integrale ecologie’. De paus bouwt daarbij voort op de sociale leer van de Kerk, zoals deze zich vanaf het einde van de 19e eeuw heeft ontwikkeld en stoelt op de pijlers van het bonum commune (het algemeen goede; dat wat voor iedereen goed is), de humaniteit, de solidariteit, de subsidiariteit (de mens(heid) is tot op het laagste niveau verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bestaan en moet in staat worden gesteld die verantwoordelijkheid te kunnen dragen) en het gezin. In deze encycliek toont de paus de samenhang van armoede en klimaatverandering, gerechtigheid en vrede. Hij vertrekt daarbij vanuit een lofzang op de schoonheid van de schepping. Daarom is de titel van de encycliek ontleend aan het Zonnelied van Sint Franciscus.

De rode draad in de encycliek is:

 • nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet;
 • alles in de wereld is met elkaar verbonden;
 • kritiek op macht door technologie;
 • oproep om economie en vooruitgang anders te benaderen;
 • ieder schepsel is van waarde;
 • ecologie van betekenis door de mens;
 • dialoog en debat nodig;
 • verantwoordelijkheid; internationaal, lokaal en individueel;
 • levensstijl aanpassen, c.q. ecologische bekering.

De paus vraagt om een multidisciplinaire benadering; technologisch, natuurwetenschappelijk, sociaal, economisch en theologisch, waarbij het technisch denken niet boven de menselijke werkelijkheid mag staan.

In een Engelstalige toelichting op de encycliek heeft kardinaal Pater Turkson uit Ghana, die wel als de ghostwriter van de encycliek wordt gezien, gesproken over de 7 C’s:

 • Continuïeit;
 • Collegialiteit;
 • Conversation; dialoog;
 • Care; de (arme) mens en schepping;
 • Conversion; bekering;
 • Citizenship; burgerschap;
 • Contemplatie; beschouwing (de paus zelf spreekt ook wel van ‘het vieren van de rust’).

Paus Franciscus heeft de Wereldgebedsdag voor de schepping ingesteld; jaarlijks op 1 september.

Voor meer informatie kunt u naar de website van Laudato Si gaan.

Al langer bestonden er zogenaamde fair-trade kerken, die -zo veel als mogelijk- gebruik maken van fair-trade producten en ook ‘groene kerken’. Meer informatie op de website van Groene Kerken.