Leef je geloof

Geloven. Hoe zit dat?

Geloven is niet vanzelfsprekend en lang niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld de apostelen zelf vroegen aan Jezus: ‘Geef ons meer geloof’ (Lucas 17, 5). We hebben een aantal onderwerpen voor je gekozen: geloven, bidden, Bijbel, doen, Kerk. Blader er op je gemak doorheen als je je afvraagt: geloven… hoe zit dat?

Geloven
Geloven is een band aangaan met God. Is zoeken naar God en wat Hij jou te zeggen heeft in je leven. De gemeenschap van de Kerk helpt je daarbij.

Bidden
Hoe kun je leren bidden? Die vraag hadden ook leerlingen van Jezus. In het evangelie staat: “Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden’” (Lucas 11, 1). We hebben een aantal artikelen voor je om je te helpen bidden.

Bijbel
Schrift en traditie (Bijbel en overlevering) zijn de twee kanalen waarlangs Gods openbaring ons bereikt. De Bijbel is het Woord van God. Hij bevat de teksten waarvan de Kerk zegt: ‘Ja, in deze tekst spreekt God zelf tot ons – deze woorden zijn geïnspireerd door de Heilige Geest.’

Doen
Hoe word je een goede christen? Het antwoord volgens paus Franciscus: ieder moet doen, op zijn of haar manier, wat Jezus zegt in de Bergrede (Matteüs 5, 1-12; Lucas 6, 17-23).

Kerk
Een kerkgebouw is het huis van God, dat wordt opgetrokken uit stenen en metselwerk. De Kerk is ook een gemeenschap van geroepenen. De gelovigen zijn de levende stenen die samen de gemeenschap rond de Heer vormen.

Bron: Katholiekleven.nl