Leef je geloof

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is een oecumenisch initiatief, waarin de RK-Kerk participeert om de alsmaar stijgende schuldenproblematiek het hoofd te bieden, in samenwerking met gemeentelijke en andere hulpverlening.

Zij werken met lokale goed getrainde en begeleide vrijwilligers en hebben een sterk preventieve aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van internet en informatica, daar waar nodig op maat gesneden voor bijzondere doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren.

Parochies in ons bisdom wordt aangeraden om met SchuldHulpMaatje samen te werken.