Leef je geloof

Gebed

Het gebed heeft in de kerk een centrale plaats; het gebed is de adem van een christen. Er zijn vele verschillende persoonlijke, gemeenschappelijke als universele gebeden. Er bestaan smeekbedes, lofprijzende en dankzeggende gebeden. Er zijn verschillende gebedshoudingen, momenten van gebed en plaatsen om te bidden.

GEBED VOOR GEZINNEN

Goede Vader,
binnen onze samenleving nemen gezinnen een belangrijke plaats in.
Schenk in uw barmhartigheid uw zegen
aan mannen en vrouwen die bouwen aan stabiele gezinnen.
Dat zij trouw kunnen zijn aan hun liefdesverbond;
dat zij elkaar steunen door onderlinge dienst en liefde.
Maak dat de kinderen in het gezin steun en geborgenheid vinden;
zo kunnen zij uitgroeien tot evenwichtige volwassen mensen.

Wij bidden ook voor alle echtparen
die elkaar niet hebben kunnen vasthouden.
Wees hen vergevend en troostend nabij.
Verlicht ook de pijn die kinderen door scheidingen ondervinden;
dat zij niet ontmoedigd raken
maar blijven zoeken naar wat waar en goed is.

Wij vragen u dit alles
op voorspraak van Maria en Jozef.
Wij vragen het door Christus, onze Heer.

AMEN