Leef je geloof

Priesterschap

Het verlangen bij (jonge) mannen om Christus te volgen als priester is bijzonder en kan in vele vormen gestalte krijgen. In ons bisdom leven en werken nu priesters in steden en dorpen midden in de parochiegemeenschap tussen de mensen om zichtbaar teken te zijn van Christus’ aanwezigheid, die ons leven opbouwt, heelt en bevrijdt.

In liturgie, onderwijs (over het leven als leerling van Christus in onze tijd) en concrete dienstbaarheid aan mensen in nood (in vele vormen). De bisschop zendt priester meestal naar de parochie als kapelaan of pastoor.

Zie onderstaand filmpje over de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum te ‘s-Hertogenbosch.

“God bij mensen brengen en mensen bij God.”