Leef je geloof

Wat is christelijk geloof?

De kern van het Christelijk geloof

Het christelijk geloof oriënteert zich op Jezus Christus en zijn onderwijs. God heeft ons in Christus opgezocht. Voor christenen is Jezus het gelaat van God in deze wereld. Wie Hem ziet, ziet de Vader. Wij kunnen het onderwijs van Jezus niet goed begrijpen zonder Gods omgang met Israël, waarvan de boeken van het Oude Testament ons verhalen.

In de loop van de geschiedenis van het volk van Israël krijgt God steeds meer een gezicht. Hij is de God die zijn volk verlost uit de slavernij van Egypte en de ballingschap van Babylon. En deze bevrijdende God wordt beleden als de Schepper van hemel en aarde.

Vanuit de biddende omgang met deze God heeft Jezus aan zijn openbaar leven gestalte gegeven. Hij spreekt over Gods Koninkrijk. In zijn eigen leven krijgt dat Rijk steeds meer gestalte. Het gaat om een genezing van zieken, een voorkeursliefde voor armen, goed nieuws voor gevangenen en vergeving voor mensen die in de fout zijn gegaan. Aan de boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde is Jezus trouw gebleven tot op het kruis van Golgotha. Een dag voor zijn gewelddadige dood, viert  Hij met zijn vrienden het joodse Paasfeest en betrekt de inhoud van dat feest op zichzelf. Hij bevrijdt mensen van liefdeloosheid en onrecht. Iedere keer als christenen de Eucharistie vieren wordt Gods vergevende liefde present gesteld als een geschenk én een opdracht.

Op de Paasmorgen wordt duidelijk dat de gekruisigde Christus door God tot nieuw leven is opgewekt. Sindsdien belijden christenen dat niet de dood maar God het laatste woord heeft. De eerste leerlingen trekken, in kracht van Gods Geest, de wereld in en roepen mensen op in de levende Jezus te gaan geloven. Door de doop kunnen zij zich met Hem verbinden. Iedere christen is geroepen om Jezus en zijn evangelie vandaag zichtbaar te maken. Het gaat dan om een leven van liefde voor God en de mensen; om vergeving en verzoening; om een inzet voor vrede en gerechtigheid.

Voor velen in het bisdom van ’s-Hertogenbosch vormt Maria bij uitstek een voorbeeld voor de navolging van Christus. Haar beschikbaarheid voor God en haar dienstbaarheid en trouw vormen voor ons allen een lichtend voorbeeld.