Leef je geloof

Parochiële caritas instelling

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) geeft samen met het parochiebestuur, het pastoraal team en de diaken in het bijzonder, alsmede diaconale werkgroepen, uitvoering aan de diaconale taak van de parochie. Zij denken mee over het diaconaal beleid, financieren diaconale activiteiten van de parochie, verlenen individuele noodhulp en giften of leningen aan andere instellingen.

De PCI is een lokale Rooms-Katholieke instelling die deel uitmaakt van de parochie, maar tegelijkertijd eigen rechtspersoonlijkheid heeft en daarmee een afgescheiden vermogen.

De bestuursleden worden in overleg met de pastoor, benoemd door de bisschop. Het Algemeen Reglement voor PCI vormt de statuten.

In bijzondere omstandigheden kan een Interparochiële Caritasinstelling worden gevormd.

Destijds is nog door paus Benedictus XVI bepaald, dat in iedere parochie een PCI of soortgelijke instelling actief moet zijn. Daaraan wil het bisdom graag gevolg geven. Bovendien streven wij ernaar om in iedere parochie maar één PCI actief te laten zijn, omdat de PCI veel samenwerkt met andere zorg- of maatschappelijke hulpverleningsinstellingen en de burgerlijke gemeenten, zodat die de RK-Kerk en haar medewerkenden, eenvoudig kunnen bereiken; één spreekwoordelijk loket.