Leef je geloof

Diaconaat

Al in de tijd van apostelen worden diakens aangesteld om te helpen in de zorg voor de gemeenteleden in nood. Ook nu kent de Kerk diakens. Het zijn mannen (dikwijls gehuwd), die een eigen gezin hebben, een baan en zich inzetten om in de parochie te helpen. Soms ook om te preken, te dopen en vooral te zorgen voor de mensen in nood. Een diaken is in die zin een organisator van de dienst aan de gemeenschap waar grote nood is.

Zie onderstaand filmpje over de diakenopleiding aan het Sint-Janscentrum te ‘s-Hertogenbosch.

“Ten dienste van het Volk Gods”