Leef je geloof

Kerkmuziek

Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) in het bisdom ‘s-Hertogenbosch

De KISG zet zich in ten dienste van de kerkmuziek in het Bossche bisdom. De KISG wil de parochies in ons bisdom van dienst zijn op het gebied van vorming en advies. Muzikale en liturgische vorming blijft een permanente opdracht voor allen die dienstbaar zijn aan de liturgie. Daarnaast wil de KISG zich blijven inzetten voor nieuwe initiatieven. Een van de belangrijkste daarvan is de scholing, muzikaal en liturgisch, van cantores. De cantor is sinds de liturgie-vernieuwing van Vaticanum II een officiële liturgische functie. Naar de toekomst toe zal de cantor een belangrijke taak gaan innemen in het liturgisch leven van onze parochie- en geloofsgemeenschappen. De meeste kerkkoren kampen met een gebrek aan (voldoende) aanwas. De rijke zangtraditie, die ons bisdom kent, willen wij echter op een verantwoorde wijze naar de toekomst dragen.

Voor meer informatie over onderscheidingen, cursussen en repertoire klik hier.