Leef je geloof

Landelijke oganisaties

Bisschoppelijke Adventsactie

Kleinschalige organisaties binnen de Katholieke gemeenschap die effectief en duurzaam samenwerken met partners in een ontwikkelingsland kunnen bij Adventsactie hun verhaal vertellen en om ondersteuning voor projecten vragen. Bij de selectie van projecten wordt gelet op de gelijkwaardigheid van de relatie, de inbedding en betrokkenheid van de lokale gemeenschap hier én daar.

Bisschoppelijke Vastenactie 

Vastenaktie is een campagne die Cordaid voert in samenwerking met de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. In de zes weken tussen Carnaval en Pasen zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne. Ook u kunt helpen!

Missio (Pauselijke Missiewerken) 

Het doel van MISSIO is tweeledig: het bevorderen van een missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen in Nederland en het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld.

MIVA 

In 1935 werd Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) opgericht om missionarissen, mannen en vrouwen, te voorzien van transport. ‘Overbrug die afstand’ is jarenlang het motto geweest van de MIVA actie die tot op de dag van vandaag in het laatste weekeinde van augustus gehouden wordt

Vredesweek – vredeszondag  

De Vredesweek, georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in samenwerking met Pax Christi en Kerk en Vrede, is een jaarlijkse week van bezinning en actie in de Nederlandse kerken en het bijzonder onderwijs, op de eerste zondag van de Vredesweek.

Week Nederlandse Missionaris 

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van alle Nederlandse missionarissen en missionair werkers, ook voor hen die niet gebonden zijn aan een orde of congregatie in Nederland.

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord 

De vereniging zet zich vanuit een Katholieke overtuiging in voor de eenheid van de Kerk en werkt aan goede oecumenische contacten en samenwerking met zowel de Reformatorische, Oud-katholieke en Anglicaanse kerken als met de Oosterse kerken.