Leef je geloof

Vluchtelingen en migranten

Vluchtelingen en Migranten

In ons bisdom zijn vele migranten gevestigd. Soms tijdelijk als student of arbeidsmigrant, soms voor lange tijd. Het betreft zowel hoogopgeleide migranten, actief in hightech business, gezondheidszorg en universiteiten, als migranten met minder opleiding. Van deze laatsten zijn velen actief in de land- en tuinbouw, agro-industrie en andere industrieën. Vooral bij deze laatste groep maken wij ons nogal eens zorgen over hun arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden. Misbruik ligt op de loer. Veel migranten vinden hun weg naar migrantenparochies, georganiseerd naar taal of land, c.q. regio van afkomst. De studentenparochies heten eveneens veel migranten welkom.

Bovendien zijn er in vrijwel alle parochies vluchtelingen woonachtig, waarvan een groot deel christelijk, vanuit vele regio’s. De meesten van hen zijn gevlucht voor gewelddadige conflicten. Het is hartverwarmend te zien, dat in al de parochies de meest uiteenlopende activiteiten voor hen worden opgezet, waaronder: koffie-uurtjes, taalpractica, hulp bij formulieren, ontmoetingen tijdens wandelingen of kookprojecten, sportwedstrijden voor de jeugd en materiële hulp door inzamelingen van kleding, huisraad en fietsen, door Vincentiusverenigingen, kringloopwinkels, diaconale werkgroepen en PCI’s. Bovendien wordt door vele parochies tegemoetgekomen aan wensen voor vieringen volgens eigen ritus of in eigen taal.

Paus Franciscus is de campagne ‘Share the Journey’ gestart.
Wereldwijd wordt hier veel aandacht aan geschonken.