Bisschop

Referentschap

Mgr Mutsaerts is referent voor catechese en voor jeugd en jongeren.

Het referentschap catechese ontwikkelt beleid op het gebied van catechese een heeft een rol bij de ontwikkeling van catechese en bij de ontwikkeling van catecheseprojecten, bijvoorbeeld het landelijk aanbod catechese in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid en catechese omtrent de sacramenten. Het belangrijkste instrument om te komen tot beleid is Officium Catecheticum waarin de bisdommen zijn vertegenwoordigd.

Het referentschap jeugd en jongeren beoogt de opbouw van een jong katholiek kader in de leeftijd van 12 tot 30 jaar, dat actief participeert in Kerk en samenleving.  In de afgelopen jaren heeft Jong Katholiek zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel binnen het referentschap ten behoeve van landelijk jeugd- en jongerenbeleid. Vanuit Jong Katholiek worden diverse projecten georganiseerd die een landelijk karakter dragen en die ten goede komen aan het lokale jongerenpastoraat in de bisdommen. Een belangrijk instrument om te komen tot het beleid is het Officium Iuventutis, het gezamenlijk overleg van de jeugd- en jongerenwerkers van de bisdommen, bewegingen en congregaties.