Bisschop

Arnold Diepen

Arnold Frans Diepen (1860-1943)
bisschop van het rijke roomsche leven

Arnoldus Franciscus Diepen, die op 7 maart 1915 bisschop werd gewijd en op 22 december 1919 bisschop van ‘s-Hertogenbosch werd, heeft in zijn lange episcopaat de volle rijkdom van het ‘Roomsche’ leven meegemaakt.
Niet minder dan 49 parochies en 13 rectoraten richtte hij op; maar liefst 153 kerken en kapellen kon hij inzegenen, ruim 1450 jongemannen priester wijden en het aantal katholieken in zijn bisdom verdubbelde zich bijna.
Ook voor het onversneden rooms-katholieke onderwijs was mgr. Diepen bijzonder actief. En natuurlijk voor het RK Jeugdwerk en allerlei andere vormen van het katholieke sociale leven. Onder mgr. Diepen werd zowel de Katholieke Universiteit van Nijmegen als de Katholieke Hogeschool te Tilburg gesticht.