Bisschop

Joseph Bergaigne ofm

Joseph Bergaigne

De Franciscaan Joseph Bergaigne was weliswaar bisschop van ‘s-Hertogenbosch en zelfs aartsbisschop van Kamerijk, maar in geen van beide steden heeft hij ooit zijn stoel mogen neerzetten. Het had zelfs nogal wat in voor hij in 1641 tot bisschop werd benoemd. Bergaigne had namelijk moeilijkheden gehad met de nuntius in Brussel en bovendien hadden de Staten Generaal alle bezittingen van zijn voorganger Ophovius geconfisceerd, zodat Bergaigne zonder inkomsten zat. Sterker: de Staten verboden hem zelfs de toegang tot zijn bisdom.

In 1645 benoemde de Spaanse koning Bergaigne tot aartsbisschop van Kamerijk, maar voordat hij daar zijn werkkamer kon inrichten, overleed hij. Het grafmonument van deze bisschop is verdwenen.