Bisschop

Wilhelmus Mutsaerts

Wilhelmus Mutsaerts (1889-1964)
bisschop van oorlog en herstel

Hoewel mgr. Mutsaerts bepaald een vredelievend man was – getuige zijn verzoenende vermaningen na de bevrijding van Zuid-Nederland – was zijn episcopaat heel sterk door de oorlog getekend.
Dat begon al bij zijn bisschopswijding in de Sint Jan, op 29 juni 1942. Dat werd een regelrechte manifestatie van vaderlandsliefde en volgens zeggen werd bij die gelegenheid voor het eerst in de kerk geapplaudisseerd. Mgr. Mutsaerts verloor priesters door oorlogsgeweld en veel van zijn kerken werden in ’44 verwoest. Dat moest na de oorlog worden hersteld en toen verscheen ook de ene nieuwe kerk na de andere.

In 1960 trad mgr. Mutsaerts af. Hij overleed in het huis Papenhulst 2, naast het huidige seminarie.