Bisschop

Clemens Crabeels

Clemens Crabeels (1534-1592)
herstelde de verhoudingen met het kapittel

Het episcopaat van 1584-1592 kon door de tijdsomstandigheden niet zo spectaculair zijn. Crabeels, die de wapenspreuk had ’tempus faciendi Domine’, tijd om te handelen, Heer, werd in zijn arbeid ernstig gehandicapt door de oorlogstoestand in de Meierij. Hij was voor zijn benoeming kapitteldeken van St. Baafs in Gent geweest. Tot zijn grootste verdiensten behoren, dat hij de verhouding tussen de bisschop en het kapittel van St. Jan, die na de oprichting van de bossche parochies in 1569 zeer slecht te noemen was, weer wist te verbeteren en dat hij afzag van de abdij Tongerlo, waarvan de incorporatie bij het bisdom sinds 1560 de grootste moeilijkheden had opgeleverd. Crabeels, die als eerste bisschop het huidige Jeroen Bosch Huis bewoonde, stierf plotseling op 22 oktober 1592. Zijn graf in de kathedraal is niet meer bekend.