Bisschop

Franciscus Sonnius

Franciscus Sonnius (1506 – 1576)

de eerste Bossche bisschop was niet welkom

Op 11 maart 1561 vaardigde paus Pius IV een ‘breve’ uit, waarin het bisdom van ’s Hertogenbosch werd omschreven. Een dag eerder – 10 maart 1561 – werd Franciscus van de Velde, beter bekend als Sonnius, tot eerste bisschop benoemd: naar zijn geboorteplaats Son. Hij koos de wapenspreuk ‘Sine Onere Nihil’ – niets zonder moeite. Sonnius, eind 1562 door kardinaal Granvelle in Brussel geconsacreerd, zag zijn taak in het jonge bisdom vooral in het laten doorwerken van de besluiten van het concilie van Trente, waaraan hij zelf actief had deelgenomen. Hij stuitte hierbij op grote moeilijkheden: het kapittel van Sint Jan wilde niet met hem samenwerken; de bisschop van Luik bleef zich verzetten tegen een regeling die hem een groot deel van zijn bisdom kostte, de abdij van Tongerlo protesteerde tegen het afstaan van goederen voor de zogenaamde bisschoppelijke tafel en in 1566 vernietigde de zinloze beeldenstorm het interieur van de nieuwe kathedraal, de Sint Jan. In 1569 bracht hij de nieuwe parochiële indeling van de stad in een viertal parochies tot stand, te weten Sint Jan, Sint Jacob, Sint Pieter en Sint Catrien. Op 13 maart 1570 volgde de benoeming van Sonnius tot bisschop van Antwerpen, waar hij in 1576 overleed.