Bisschop

Emeritus bisschop Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans is emeritus bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Antonius Lambertus Maria Hurkmans werd op 3 augustus 1944 geboren in Someren. Zijn priesterwijding ontving hij op 22 december 1979. Op 13 juni 1998 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch. De bisschopswijding vond plaats op 29 augustus 1998 in de Sint-Jan. Hij was de zestiende bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Op 14 mei 2016 ging hij met emeritaat. Van 6 november 2016 tot en met 25 december 2020 was Mgr. Hurkmans rector van de Kerk der Friezen in Rome.