Bisschop

Johannes Bluyssen

drs. Johannes Bluyssen (1926 – 2013)
bisschop in een moeilijke tijd

Drs. Johannes Wilhelmus Maria Bluyssen was pas 35 jaar toen paus Johannes XXIII hem in 1961 benoemde tot hulpbisschop van Den Bosch. In die functie maakte hij het Tweede Vaticaans Concilie mee. Bij zijn installatie tot bisschop van ‘s-Hertogenbosch, op 19 november 1966, gaf hij zijn toehoorders te kennen dat hij “de H. Geest wil verstaan vanuit een levende verbondenheid met het Godsvolk”. Die houding vergrootte zijn populariteit.

Op 13 december 1983 moest mgr. Bluyssen wegens ernstige ziekte zijn ambt neerleggen, maar hij koos er niet voor om geheel stil te gaan leven. Mgr. Bluyssen is de auteur van vele boeken, brochures en bisschoppelijke brieven.